فرش های ماشینی ایران برای بافندگان فرش دستباف افغانستان مشکل ساز شده

 

برای سالهای طولانی فرشهای دستباف اسماعیل تیمورزاد در منزل افراد زیادی در سرتاسر جهان مشاهده میشد.اما صادرات فرش های ماشینی ایران و کاهش تقاضا برای فرش های دستباف درافغانستان کسب و کار آنها را از رونق انداخته است.

آقای اسماعیل تیمورزاد در این باره گفته است : فروش فرشهای دستباف ما کاهش یافته است .دیگر کسی فرشهای دستبافت ما را همچون سابق نمیخرد.فرش های ماشینی وارداتی ایران به افغانستان قیمت بسیار پایین نسبت به فرش دستباف دارد و کسب و کار ما را کساد کرده است و همین موضوع در چندین سال گذشته باعث کاهش 70 درصدی فروش فرشهای ما شده است.

فرش از محصولات صادراتی افغانها است که توسط زنان در شمال افغانستان بافته میشود.از این رو دولت افغانستان اعلام حمایت از صنعت فرش دستباف افغانستان کرده است .

 

 

 

Captcha