طرح گل ناز

طرح گلناز 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

طرح قاجار

1200 شانه تراکم 3600 طلاکوب گل برجسته

طرح مروارید

1200 شانه تراکم 3600 طلاکوب گل برجسته

طرح گندم

فرش 1200 شانه تراکم 3600 نقشه گندم

طرح وینتیج 7002

فرش 700 شانه وینتیج 7002 تراکم 2550 بافته شده با الیاف اکریلیک درالون المان

طرح شکوه

1200 شانه تراکم 3600 دارای رنگ بندی

طرح طاووس

فرش 1500 شانه طرح طاووس تراکم 4500

طرح گلوریا

1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

طرح شهرزاد 1500 شانه

طرح جدید فرش ماشینی 1500 شانه سبک افشان

طرح لیلی

1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته وینتیج

طرح پناه

نقشه زیبای پناه فرش 700 شانه تراکم 2550 ده رنگ سوپر ممتاز بافته شده با نخ 100% اکریلیک هیت ست شده درالون المان دارای رنگ بندی قابل مشاهده در دسته بندی فرش های 700 شانه ده رنگ

طرح ستایش

نقشه ستایش 1200 شانه تراکم 3600 طلاکوب گل برجسته بافت ممتاز

طرح آنا

فرش مدل انا 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته از دسته محصولات طلاکوب است

طرح زرافشان

فرش نقشه زر افشان 1500 شانه تراکم 4500 بافت ممتاز

طرح نیکا

فرش کاشان 1500 شانه طرح نیکا

پ

طرح معراج

فرش ماشینی کاشان طرح معراج 1200 شانه تراکم 3600 بافت سوپر ممتاز

طرح لیانا

فرش ماشینی طرح لیانا 1200 شانه تراکم 3600

طرح کریستال

1200 شانه تراکم 3600 طلاکوب گلبرجسته

طرح خاتم

فرش ماشینی طرح خاتم 1500 شانه سوپر بافت تراکم 4500 الیاف آلمانی با ضمانت نامه 10 ساله کیفیت

طرح پناه

فرش کاشان طرح پناه 1500 شانه تراکم 4500 صد درصد اکریلیک هیت ست شده

طرح گل فرنگ

نقشه گلفرنگ در دسته 1500 شانه تراکم 4500 از محصولات ناب فرش کاشان

نقشه شمس

فرش ماشینی طرح شمس 1500 شانه تراکم 4500

طرح پروا

نقشه پروا 1200 شانه تراکم 3600 از دسته نقشه های افشان بدون حاشیه است

طرح گلبرگ سه بعدی

طرح جدید گلبرگ سه بعدی نقشه ای از دسته فرش های 1200 شانه تراکم 3600 و گل برجسته است

طرح ژینوس

فرش کاشان مدل ژینوس 700ش انه تراکم 2550 نخ درالون المان

طرح ژینا

فرش کاشان طرح ژینا فرش 700 شانه طلاکوب

طرح بهدیس

طرح بهدیس 1500 شانه تراکم 4500 بافته شده با الیاف درالون المان این نقشه زیبا در رنگ بندی مختلف در کحصولات فرش کاشان تولید شدده است که در گروه فرش های 1500 شانه قابل مشاهده است

فرش طرح فرنوش

نقشه فرنوش 700 شانه تراکم 2550 بافت سیستم hcp (مدرنترین سیستم بافت 700 شانه ) بافته شده با الیاف اکریلیک درالون آلمان

طرح سوگند

نقششه سوگند 700 شانه تراکم 2550 سوپر ممتاز بافته hcp و نخ 100% اکریلیک هیت ست شده الیاف درالون المان