فرش وینتیج طرح های 1402

فرش وینتیج یا کهنه نما با عنوان فرش های پتینه نیز شناخته می شوند. ,وینتیج ازسبک های جدید در فرش های ماشینی محسوب می شوند که در 2 سال اخیر طرفداران خود را پیدا کرده اند . فرش های وینتیج از سبکی همچون فرش های عتیقه قدیمی کهنه شور شده پیروی می کنند . برخی از نقشه های این سبک با طلاکوب نیز مزین شده است . فرش های عتیقه با ارزش بسیار بالایی از نوع دستباف در سرتاسر جهان با قیمت های بسیار بالایی به فروش می روند، اما فرش های وینتیج را در همان سبک می توانید هم قیمت یک فرش 1200 شانه با طرح نرمال خریداری کنید . ریز بافتی این نوع از فرش های ماشینی به قدری است که در بعد دیداری شاید حتی از برخی نمونه های دستباف این مجموعه نیز متراکم تر باشند . ضمن اینکه برخلاف نمونه های دستباف که بسیار آسیب پذیر هستند نوع اکریلیک آن نیاز به هیچ گونه نگهداری خواصی نخواهند داشت .

 

 

فرش طرح بهرنگ

طرح بهرنگ

 

 

 

 

 

وینتیج کد 8115

وینتیج 8115

 

 

 

وینتیج کد 8113

وینتیج 8113

 

 

 

 

 

وینتیج کد 8112

وینتیج کد 8112

 

 

 

 

وینتیج 8108

وینتیج کد 8108

 

 

 

فرش وینتیج

وینتیج 8110

 

 

وینتیج 8084

وینتیج 9084

 

 

وینتیج 9080

وینتیج 9080

 

 

 

وینتیج 8601

وینتیج 8601

 

 

 

وینتیج 8100

وینتیج 8100

 

 

 

وینتیج 9081

وینتیج 9081

 

 

 

وینتیج 9020

وینتیج 9020

 

 

 

 

وینتیج 9010

وینتیج 9010

 

 

 

وینتیج 9082

وینتیج 9082

 

 

 

وینتیج 9085

وینتیج 9085

 

 

 

وینتیج 9090

وینتیج 9090

 

 

 

 

وینتیج 9091

وینتیج 9091

 

 

 

وینتیج 9092

وینتیج 9092

 

 

 

وینتیج 8103

وینتیج 8103

 

 

 

 

وینتیج 8109

وینتیج 8109

 

 

 

 

وینتیج 8119

وینتیج 8119

 

 

 

 

وینتیج 8117

وینتیج 8117

 

 

 

 

وینتیج 8104

وینتیج 8104

 

 

 

 

وینتیج 8114

وینتیج 8114

 

 

 

 

وینتیج 8120

وینتیج 8120

 

 

 

 

تمامی طرح های سبک وینتیج در این صفحه نیز به روز رسانی خواهد شد .

طرح فرش های وینتیج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captcha