پیدا کردن تراکم و شانه

 خرید فرش 

خرید فرش نیاز به شناخت مختصری از مشخصات فنی در فرش دارد . به عنوان مثال شناخت جنس الیاف به کار رفته در فرش ماشینی  و تراکم و شانه  در فرش ماشینی  همچنین ماشین بافت فرش ماشینی تعداد رنگ به کار رفته در فرش و... از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . به عنوان مثال فرش 700 شانه با تراکم 2550 با فت hcpx2 و بافت تکسیما از نطر قیمت بسیار با هم متفاوت هستند و فرش 700 شانه بافت تکسیما در صورت همسان بودن نوع الیاف مصرفی در حدود 40٪ ارزان تر از نمونه hcpx2 ان است و همینطور فرش بافت شونهر حداقل 20 ٪ از hcpx2 ارزانتر است . تفاوت در میزان و نوع گره های استفاده شده در فرش است چه بسا در بازار فرش نمونه ای فرش تکسیما را به جای hcpx2 میفروشند .از این رو برآن شدیم که در ویدیو زیر مختصری در این رابطه توضیح دهیم .

 

 

 

 

 

 

خرید فرش ، خرید فرش کاشان ، شانه در فرش ، تراکم چیست

 

Captcha