ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
فرش طرح نالیس

فرش طرح نالیس

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح الیزا

فرش طرح الیزا

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح مهر

فرش طرح مهر

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح دیالوگ

فرش طرح دیالوگ

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح نوروز

فرش طرح نوروز

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح ناهید

فرش طرح ناهید

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح سروش

فرش طرح سروش

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش آرمان

فرش آرمان

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش مدل آریا

فرش مدل آریا

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

نقشه کتیبه

نقشه کتیبه

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح نسیم

طرح نسیم

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح رویال

طرح رویال

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح افشان خاتم

طرح افشان خاتم

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

نقشه باغ حریر

نقشه باغ حریر

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح باغ ارم

فرش طرح باغ ارم

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

نقشه شکارگاه

نقشه شکارگاه

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش مدل اصفهان

فرش مدل اصفهان

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش نگارستان افشان

فرش نگارستان افشان

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح افشان پیچک

طرح افشان پیچک

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح طناز

طرح طناز

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح پردیس

طرح پردیس

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح هالیدی

طرح هالیدی

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح خانه رویایی

طرح خانه رویایی

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

نقشه آروانا

نقشه آروانا

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح افشان جادو

فرش طرح افشان جادو

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح بهرنگ

فرش طرح بهرنگ

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح آنیسا

فرش طرح آنیسا

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح افشان ثمین

فرش طرح افشان ثمین

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح حریر

فرش طرح حریر

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح باغ معلق 1000 شانه

فرش طرح باغ معلق 1000 شانه

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح هارمونی

فرش طرح هارمونی

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح رز باران

فرش طرح رز باران

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح برکه

فرش طرح برکه

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح گنبدی

فرش طرح گنبدی

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح بهزاد

فرش طرح بهزاد

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح ساری گل

فرش طرح ساری گل

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح گنبد مینا

طرح گنبد مینا

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح افشان اصلان

فرش طرح افشان اصلان

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح شاهکار

فرش طرح شاهکار

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش مدل نسترن

فرش مدل نسترن

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح بهامین

فرش طرح بهامین

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح شاهکار درین

طرح شاهکار درین

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح استامبول

فرش طرح استامبول

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش مدل ترنم

فرش مدل ترنم

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح مهسا

فرش طرح مهسا

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح فرشته

فرش طرح فرشته

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح نازخاتون

فرش طرح نازخاتون

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح شاهپری

فرش طرح شاهپری

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح سناتور

طرح سناتور

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح بهشت 1000 شانه

فرش طرح بهشت 1000 شانه

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح افشان

فرش طرح افشان

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح آراد

فرش طرح آراد

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح ترنج

فرش طرح ترنج

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح راشل

فرش طرح راشل

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح دینا

فرش طرح دینا

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح یاقوت

فرش طرح یاقوت

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح ملیکا

فرش طرح ملیکا

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح اصفهان

فرش طرح اصفهان

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

طرح باغ ارم

طرح باغ ارم

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش طرح مستانه 1000 شانه

فرش طرح مستانه 1000 شانه

فرش 1000 شانه

7,500,000 تومان

فرش 1000 شانه

تعریف فرش های 1000 شانه

فرش های ماشینی که از ترکیب 1000 گره در متر طول بافته می شوند را فرش های 1000 شانه می نامند . این نوع فرش عموما دارای تراکم 3000 و 1 میلیون گره در متر مربع هستند اما به طور کلی الزامی بر حفظ تراکم در این دسته از فرش ها نیست و در برخی موارد برای ارزان سازی فرش ها از تراکم های کمتر نیز استفاده میشود . فرش های 1000 شانه کاشان موجود در این سامانه دارای تراکم 3000 می باشد . 

 

 خرید فرش 1000 شانه 

این گونه فرش از نظر ظرافت بین فرش های 700 شانه واقعی بافت hcp و فرش های 1200 شانه بافت hcix2 قرار میگیرد . از این رو در مقایسه با نمونه بالاتر و پایین تر پیدا کردن تفاوت بین انها برای خریدار کمی سخت است .

 

قیمت فرش 1000 شانه 

فرش های 1000 شانه تراکم 3000 واقعی با کیفیت اکریلیک هیت ست شده قیمتی بین فرش 1200 شانه و 700 شانه اکریلیک و اصلی دارد . از این رو ممکن است این اختلاف قیمت کم با فرش 1200 شانه توجیهی برای خریدشان نداشته باشد . پیشنهاد می شود اگر دنبال فرش 1000 شانه هستید به فرش های 1200 شانه این مجموعه نیز نگاهی داشته باشید.

 

قیمت فرش های 1000 شانه 

12 متری  9 متری  6 متری 
14.200.000 تومان  11.200.000 تومان 7.200.000 تومان