ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
فرش طرح وینتیج 7002

فرش طرح وینتیج 7002

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح وینتیج 7001

فرش طرح وینتیج 7001

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح ژیکان

فرش طرح ژیکان

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح گل آرا

فرش طرح گل آرا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح مهرگان (مهربانو )

فرش طرح مهرگان (مهربانو )

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح لیندا

فرش طرح لیندا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح شالی

فرش طرح شالی

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش مدل سهند

فرش مدل سهند

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح فروزان

فرش طرح فروزان

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح افشان آلما

فرش طرح افشان آلما

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح افشان جدید

فرش طرح افشان جدید

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح رومیسا

فرش طرح رومیسا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش نقشه اصیل اصفهان

فرش نقشه اصیل اصفهان

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح شاهسون

فرش طرح شاهسون

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح اسلیمی وینتیج

فرش طرح اسلیمی وینتیج

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش نقشه نورا

فرش نقشه نورا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش نقشه درسا

فرش نقشه درسا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح ساینا

فرش طرح ساینا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح شوکا

فرش طرح شوکا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح دیاکو

فرش طرح دیاکو

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

طرح آیلین

طرح آیلین

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح نارین

فرش طرح نارین

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

طرح سوگند

طرح سوگند

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح طناز

فرش طرح طناز

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

طرح کارینا

طرح کارینا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح رز

فرش طرح رز

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح باغ ارم

فرش طرح باغ ارم

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح روژین

فرش طرح روژین

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش مدل اساطیر

فرش مدل اساطیر

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش مدل الماس

فرش مدل الماس

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح پناه

فرش طرح پناه

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

طرح 1143 افشان

طرح 1143 افشان

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح شیده

فرش طرح شیده

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح آیسا

فرش طرح آیسا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش مدل شکوه

فرش مدل شکوه

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح چشمه

فرش طرح چشمه

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح چکاوک

فرش طرح چکاوک

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح افشان دربار

فرش طرح افشان دربار

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح زنبق

فرش طرح زنبق

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح اصفهان

فرش طرح اصفهان

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح گیلدا

فرش طرح گیلدا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش طرح آدرینا

فرش طرح آدرینا

فرش 700 شانه 10 رنگ

4,250,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ

فرش 700 شانه تراکم 2550 در این دسته که نمونه های ان در فوق قابل مشاهده است دارای کیفیت عالی درجه یک صادراتی است . نقشه های معرفی شده ددر این گالری با استفاده از ده رنگ مختلف بافته شده است که زیبایی و چشم نوازی فرش را افزون می کند . نخ خاب مورد استفاده در فرش های ماشینی 700 شانه صنایع فرش کاشان که در این وب سایت عرضه می شود همگی 100 درصد اکریلیک هیت ست شده ضد پرز و حساسیت از محصولات شرکت درالون المان هستند که توسط سیستم بافت hcpx2 تبدیل به فرش ماشینی با کیفیت شده اند . این نمونه فرش ها برای سی سال بدون افت کیفیت قابل استفاده هستند .