ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
فرش طرح فرانسوی

فرش طرح فرانسوی

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح افشان ثریا

فرش طرح افشان ثریا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح مسیحا

فرش طرح مسیحا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح جانانه

فرش طرح جانانه

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح فرشته ( گلستان )

فرش طرح فرشته ( گلستان )

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح یلدا

فرش طرح یلدا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح محیا

فرش طرح محیا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح هالیدی

فرش طرح هالیدی

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش مدل نیلوفر

فرش مدل نیلوفر

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح چکاوک

فرش طرح چکاوک

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح هیوا

فرش طرح هیوا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح سونیا

فرش طرح سونیا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح آبرنگ لاکچری

فرش طرح آبرنگ لاکچری

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح صدف

فرش طرح صدف

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

طرح افشان رایا

طرح افشان رایا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح نارسیس

فرش طرح نارسیس

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح پاییز

فرش طرح پاییز

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح خوشه طلا

فرش طرح خوشه طلا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

طرح افشان آنا

طرح افشان آنا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

طرح جدید آنیسا

طرح جدید آنیسا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

طرح جدید دایان

طرح جدید دایان

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

طرح شیفته

طرح شیفته

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش سنتی افشان

فرش سنتی افشان

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح بنیتا

فرش طرح بنیتا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح افشان زرین

فرش طرح افشان زرین

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

طرح نایین

طرح نایین

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح نارنج

فرش طرح نارنج

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح شبنم

فرش طرح شبنم

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح فرناز

فرش طرح فرناز

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

طرح گلدان

طرح گلدان

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح زرگل

فرش طرح زرگل

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح نگار

فرش طرح نگار

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح تندیس

فرش طرح تندیس

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش نقشه پناه

فرش نقشه پناه

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح خاتون

فرش طرح خاتون

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش نقشه ویکتوریا

فرش نقشه ویکتوریا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش مدل سوگند

فرش مدل سوگند

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح هلما

فرش طرح هلما

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح جانان

فرش طرح جانان

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح ژاکلین

فرش طرح ژاکلین

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح طاووس

فرش طرح طاووس

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش طرح آیدا

فرش طرح آیدا

فرش 700 شانه 8 رنگ

4,300,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ

فرش ماشینی 700 شانه  که در این دسته از محصولات فرش کاشان ملاحضه میکنید با تراکم 2550 میباشد دستبافگونه و بسیار ریزبافت هستند .تعداد رنگ های به کار رفته در این گالری 8 رنگ است به  معنای استفاده از 8 رنگ مختلف در طراحی نقشه فرش . از مزیت های فرش های معرفی شده در این گالری استفاده از الیاف 100 درصد اکریلیک هیت ست شده الیاف درالون المان است که فرش را برای سی سال بدون کاستی از کیفیت و ظاهر قابل استفاده می نماید .