ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
طرح سامانتا

طرح سامانتا

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح نگار

طرح نگار

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح وینتیج 705

طرح وینتیج 705

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح وینتیج 704

فرش طرح وینتیج 704

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش مدل خاتون

فرش مدل خاتون

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح شاه نشین

فرش طرح شاه نشین

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

مدل نیکا

مدل نیکا

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش وینتیج طرح اصفهان

فرش وینتیج طرح اصفهان

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش شاهپسند

فرش شاهپسند

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش سوگند

فرش سوگند

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح دیالوگ

طرح دیالوگ

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش نقشه آروانا

فرش نقشه آروانا

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح تندیس

طرح تندیس

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح سون

فرش طرح سون

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح لوتوس

فرش طرح لوتوس

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح ترمه 7050

فرش طرح ترمه 7050

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح وینتیج 701

طرح وینتیج 701

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح خشتی 700

فرش طرح خشتی 700

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح قشقایی

فرش طرح قشقایی

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح کادو 7050

فرش طرح کادو 7050

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح شهاب ترنج دار

فرش طرح شهاب ترنج دار

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح وینتیج 702

فرش طرح وینتیج 702

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح شهاب افشان

فرش طرح شهاب افشان

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح وینتیج 703

فرش طرح وینتیج 703

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح مهران

فرش طرح مهران

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح مانلی

فرش طرح مانلی

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح کارینا

فرش طرح کارینا

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح باغ معلق

طرح باغ معلق

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

نقشه هریس

نقشه هریس

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح نیلوفر

طرح نیلوفر

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح آماندا

طرح آماندا

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح ناردون

طرح ناردون

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش مدل رویا

فرش مدل رویا

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش مدل حوض نقره

فرش مدل حوض نقره

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح سرامیکی

فرش طرح سرامیکی

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

طرح فرنگ

طرح فرنگ

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح آرزو

فرش طرح آرزو

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح رها

فرش طرح رها

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح گنبد مینا

فرش طرح گنبد مینا

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح آینه

فرش طرح آینه

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح آریا مهر

فرش طرح آریا مهر

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش طرح المیرا

فرش طرح المیرا

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

5,450,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ eco

فرش 700 شانه ارزان 

فرش 700 شانه اقتصادی درمحصولات شرکت صنایع فرش ماشینی کاشان با هدف کاهش قیمت تمام شده فرش ماشینی برای مصرف کننده تولید شده است . این دسته از فرش های ماشینی بافته شده با مدرن ترین ماشین آلات بافندگی وندویل بلژیک (HCP ) که بهترین نوع بافت فرش ماشینی را  رقم میزند تهیه شده است .فرش های تولیدی از نظر کیفیت بافت و یکپارچگی گره های پشت فرش تفاوتی با فرش های گرانتر از دسته 700 شانه نخواهند داشت و تنها به دلیل استفاده از الیاف داخلی و سطح کیفیت پایین تر نخ مصرفی قیمت آنها کمتر خواهد بود . از نظر زیبایی نقشه های این نوع از فرش تفاوتی نخواهد داشت و میتوان برای 10 سال از این گونه فرشها به راحتی استفاده نمود . فرش های 700 شانه اقتصادی شامل 5 سال ضمانت کیفیت نیزمی باشد.