ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
فرش طرح 20259

فرش طرح 20259

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح ساغر

فرش طرح ساغر

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج شهریار

فرش وینتیج شهریار

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح رایا

فرش طرح رایا

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح 3070

فرش طرح 3070

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج طرح شاهکار

فرش وینتیج طرح شاهکار

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح 1900

فرش طرح 1900

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح وینتیج لیلی

فرش طرح وینتیج لیلی

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح وینتیج 1220

فرش طرح وینتیج 1220

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح مروارید وینتیچ

فرش طرح مروارید وینتیچ

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح وینتیج ثریا

فرش طرح وینتیج ثریا

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرح برکه وینتیج

طرح برکه وینتیج

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح آتوسا

فرش طرح آتوسا

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح آرشا

فرش طرح آرشا

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح کیان

فرش طرح کیان

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرح نسترن وینتیج

طرح نسترن وینتیج

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح همدم

فرش طرح همدم

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرح وینتیج ونیز

طرح وینتیج ونیز

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح پارما

فرش طرح پارما

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج آیسان

فرش وینتیج آیسان

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش نقشه انوش

فرش نقشه انوش

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح راشین

فرش طرح راشین

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج صدف

فرش وینتیج صدف

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش ماشینی طرح آرینا

فرش ماشینی طرح آرینا

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرح رهام وینتیج

طرح رهام وینتیج

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج 2002

وینتیج 2002

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح نگار وینتیج

فرش طرح نگار وینتیج

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح مانیل

فرش طرح مانیل

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح آوین

فرش طرح آوین

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح مارسی

فرش طرح مارسی

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش افشان طرح بهرنگ

فرش افشان طرح بهرنگ

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج طرح میلان

وینتیج طرح میلان

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش مدل وینتیج 8115

فرش مدل وینتیج 8115

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج کد 8113

فرش وینتیج کد 8113

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج 8112

وینتیج 8112

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج کد 8108

وینتیج کد 8108

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج کد 8120

فرش وینتیج کد 8120

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرح وینتیج 8114

طرح وینتیج 8114

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج کد 8104

فرش وینتیج کد 8104

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرح وینتیج 8117

طرح وینتیج 8117

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

 طرح وینتیج  8119

طرح وینتیج 8119

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج 8109

وینتیج 8109

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج 8103

فرش وینتیج 8103

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرح وینتیج 9092

طرح وینتیج 9092

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج 9091

وینتیج 9091

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرح وینتیج 9090

طرح وینتیج 9090

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج 9085

وینتیج 9085

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج  کد9082

وینتیج کد9082

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرح وینتیج 9010

طرح وینتیج 9010

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح وینتیج 9020

فرش طرح وینتیج 9020

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج 9081

وینتیج 9081

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج 8100

فرش وینتیج 8100

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج 8601

فرش وینتیج 8601

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

وینتیج 9080

وینتیج 9080

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

طرو وینتیج 9084

طرو وینتیج 9084

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح وینتیج 1250

فرش طرح وینتیج 1250

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح وینتیج 8110

فرش طرح وینتیج 8110

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح جانت  وینتیج

فرش طرح جانت وینتیج

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش طرح پاییزان

فرش طرح پاییزان

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش برلیان

فرش برلیان

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

8,040,000 تومان

فرش وینتیج 1200 شانه ( کهنه نما )

فرش وینتیج 

 

وینتیج در اصطلاح به معنی عتیقه است . به این نوع سبک فرش ماشینی  پتینه نیز گفته می شود .در فرش  سبکی نسبتا جدید درطراحی فرش ماشینی می باشد . این نوع از طراحی الهام گرفته شده از فرش هایی با قدمت بسیار زیاد هستند. فرش های وینتیج با تراکم های مختلف و کیفیت الیاف مختلف در کارخانجات مختلف تولید شده است . نمونه هایی که در این گالری مشاهده می کنید از نوع 1200 شانه تراکم 3600 هستند و با استفاده از مرغوب ترین نوع الیاف اکریلیک تولید شده است . جهت جلوه بهتر ما این نوع از فرش ها را به صورت گل برجسته تهیه دیده ایم . 

 

جهت مشاهده همه فرش های وینتیج کلیک کنید