فرش 500 شانه

فرش ماشینی 500 شانه نمونه ای از فرشهای ارزان قیمت هستند که در شرکت صنایع فرش کاشان برای مکانهایی که هزینه زیادی برای ان در نظر گرفته نشده است بافته میشود . فرش 440 شانه یا 500 شانه بافته شده دارای استاندارد ملی ایران است و کیفیت بافت آنها در رده A قرار میگیرد .