فرش 1200 شانه  نرمال

فرش 1200 شانه نرمال

فرش 1200 شانه

فرش 1200 شانه تراکم 3600 دستبافگونه ، الیاف درالون آلمان .این دسته از محصولات شامل 120 ماه ضمانت کیفیت و 7 روز ضمانت بازگشت میباشد .صنایع فرش کاشان

مشاهده محصولات

فرش 1200 شانه

فرش  ماشینی 1200 شانه

 

فرش  ماشینی کاشان 1200 شانه بسیار ریز بافت معادل فرش 80 رج دستباف