ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
نقشه هریس

نقشه هریس

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح مانلی

فرش طرح مانلی

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح نیلوفر

طرح نیلوفر

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح آماندا

طرح آماندا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح ناردون

طرح ناردون

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش مدل رویا

فرش مدل رویا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش مدل حوض نقره

فرش مدل حوض نقره

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح سرامیکی

فرش طرح سرامیکی

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش نقشه آروانا

فرش نقشه آروانا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح فرنگ

طرح فرنگ

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح آرزو

فرش طرح آرزو

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح رها

فرش طرح رها

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح گنبد مینا

فرش طرح گنبد مینا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح آینه

فرش طرح آینه

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح آریا مهر

فرش طرح آریا مهر

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح المیرا

فرش طرح المیرا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح هیوا

طرح هیوا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح میخک

طرح میخک

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح اندیشه

فرش طرح اندیشه

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح گیلدا

طرح گیلدا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح چکاوک

طرح چکاوک

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح نیلوفر

طرح نیلوفر

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح باغ ارم

طرح باغ ارم

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش  نقشه محیا

فرش نقشه محیا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح باغ معلق

طرح باغ معلق

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

مدل هالیدی

مدل هالیدی

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح شاهان

طرح شاهان

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

افشان درباری

افشان درباری

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح افشان گردون

فرش طرح افشان گردون

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح کارینا

فرش طرح کارینا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح پیچک

طرح پیچک

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح ماندانا

طرح ماندانا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

نقشه الماس

نقشه الماس

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح ورساچه پرنس

طرح ورساچه پرنس

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح خزان

طرح خزان

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح باغ بهشت

طرح باغ بهشت

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح مهبد

طرح مهبد

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح کهکشان

فرش طرح کهکشان

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح دینا

طرح دینا

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

طرح ماهی موج

طرح ماهی موج

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش مدل افشان

فرش مدل افشان

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش طرح نایین

فرش طرح نایین

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

3,450,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ اقتصادی

فرش 700 شانه اقتصادی درمحصولات شرکت صنایع فرش ماشینی کاشان با هدف کاهش قیمت تمام شده فرش ماشینی برای مصرف کننده تولید شده است . این دسته از فرش های ماشینی بافته شده با مدرن ترین ماشین آلات بافندگی وندویل بلژیک (HCP ) که بهترین نوع بافت فرش ماشینی را  رقم میزند تهیه شده است .فرش های تولیدی از نظر کیفیت بافت و یکپارچگی گره های پشت فرش تفاوتی با فرش های گرانتر از دسته 700 شانه نخواهند داشت و تنها به دلیل استفاده از الیاف داخلی و سطح کیفیت پایین تر نخ مصرفی قیمت آنها کمتر خواهد بود . از نظر زیبایی نقشه های این نوع از فرش تفاوتی نخواهد داشت و میتوان برای 10 سال از این گونه فرشها به راحتی استفاده نمود . فرش های 700 شانه اقتصادی شامل 5 سال ضمانت کیفیت میباشد.