نمای دکوراسیون محصولات 1200 شانه تراکم 3600 فرش کاشان

 

 

فرش کاشان طرح نایین

طرح نایین دارای 3 رنگبندی مختلف

 

 

فرش ماشینی کاشان

طرح پارلا رنگ دودی 

 

 

 

فرش کاشان

طرح اروانا رنگ روناسی

 

 

 

tva tvpchn ;hahk  فرش کاشان

طرح آریانا  رنگ نقره ای 1200 شانه گل برجسته

 

 

 

 

فرش کاشان

طرح دلواز دودی

 

 

 

 

فرش کاشان

طرح اسلیمی 1200 شانه گل برجسته

 

 

 

 

طرح هزارتو

نقشه هزارتو رنگ فیلی نقره ای

 

 

 

 

طرح کویر کاشان

طرح کویر 1200 شانه 

 

 

 

 

طرح کاروین فرش کاشان 1200 شانه

نقشه کاروین 1200 شانه برجسته 

 

 

 

 

طرح افشان همایون 1200 شانه

طرح افشان همایون 1200 شانه در دو رنگ زغالی و نقره ای

 

 

 

فرش ماهور

فرش طرح ماهرو

 

 

 

 

فرش کاشان طرح پردیس

طرح پردیس رنگ دودی

 

 

 

فرش ماهور رنگ کرم

طرح ماهور کرم رنگ

 

 

 

 

 

طرح آرمان فرش کاشان 1200 شانه

طرح آرمان رنگ فیلی

 

 

 

 

فرش پردیس 1200 شانه

طرح پردیس  1200دودی شانه تراکم 3600

 

 

 

طرح افشان افشاری

طرح افشان افشاری 1200 شانه گل برجسته

 

 

 

 

فرش طرح پردیس سیلور

طرح پردیس سیلور

 

 

 

 

 

مدل کیمیای سعادت

کیمیای سعادت 1200 شانه گل برجسته 

 

 

 

 

 

فرش کاشان 1000 شانه گلبرجستهطرح 101 رنگ متالیک 1000 شانه 

 

 

 

 

 فرش کاشان طرح تینا سرمه ای

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل تینا رنگ سرمه ای

 

 

فرش طرح تینا کرم

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل تینا رنگ کرم

 

 

فرش طرح شیما

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل شیما رنگ سرمه ای

 

 

 

طرح چهارفصل دودی

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل چهارفصل  رنگ دودی

 

 

طرح فرش چهارفصل فیلی

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل چهارفصل  رنگ فیلی

 

 

 

 

چهارفصل ابی

چهار فصل ابی 1200 شانه تراکم 3600

 

 

 

Captcha