نمای دکوراسیون محصولات فرش کاشان

 

 

 

 

 فرش کاشان طرح تینا سرمه ای

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل تینا رنگ سرمه ای

 

 

فرش طرح تینا کرم

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل تینا رنگ کرم

 

 

فرش طرح شیما

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل شیما رنگ سرمه ای

 

 

 

طرح چهارفصل دودی

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل چهارفصل  رنگ دودی

 

 

طرح فرش چهارفصل فیلی

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل چهارفصل  رنگ فیلی

 

 

 

Captcha