لیست قیمت فرش ماشینی کاشان

قیمت فرش ماشینی

لیست قیمت جدید فرش

تاریخ بروزرسانی 1401/02/20

افزایش مکرر قیمتهای فرش ماشینی سبب شد تا قبل از به روز رسانی کلی سایت که زمان زیادی را می طلبد مقاله ای را در همین زمینه بنگاریم 

با توجه به افزایش سطح حقوق و دستمزدها به تبع ان افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه استهلاک ماشین آلات تولید فرش ماشینی ، قیمت نهایی فرش های تولیدی نیز افزایش داشته است.

از انجا که تعداد محصولات شرکت صنایع فرش کاشان تنوعی بیش از 2400 نوع انواع فرش ماشینی  را داراست و به روز رسانی تک تک فرش های تولیدی زمان بر میشود و همینطور عدم ثبات قیمتی ، متاسفانه هر دو سه روز مجدد افزایش قیمت ها شامل تمام مایحتاج زندگی ملت شریف و بی نوای ایران است، برآن شدیم تا زمان به روز رسانی سایت و ثابت شدن قیمت ها ، قیمت محصولات را با در این مطلب به استحضار مشتریان گران قدرمان برسانیم 

قیمت فرش های 1500 شانه گل برجسته تراکم 4500 بافته شده با مدرن ترین ماشین الات HCEX2 که با استفاده از الیاف صددرصد اکریلیک درالون آلمان بافته  است در سایز 12 متری 11.200.000 تومان و در سایز 9 متری 8.600.000 تومان همینطور در سایز 6 متری 5.700.000 تومان است .قیمت سایر سایزهای فرش 1500 شانه را میتوانید با تماس با تلفن 03155681262 دریافت نمایید /

 

قیمت فرش های 1200 شانه گل برجسته تراکم 3600 بافته شده با مدرن ترین ماشین الات HCIX2 که با استفاده از الیاف صددرصد اکریلیک درالون آلمان بافته شده است در سایز 12 متری 10.200.000 تومان و در سایز 9 متری 7.900.000 تومان همینطور در سایز 6 متری 5.200.000 تومان است .قیمت سایر سایزهای فرش 1200 شانه گل برجسته را میتوانید با تماس با تلفن 03155681262 دریافت نمایید /

 

قیمت فرش های 1200 شانه ساده تراکم 3600 بافته شده با مدرن ترین ماشین الات HCIX2 که با استفاده از الیاف صددرصد اکریلیک درالون آلمان بافته شده است در سایز 12 متری 10.200.000 تومان و در سایز 9 متری 7.900.000 تومان همینطور در سایز 6 متری 5.200.000 تومان است .قیمت سایر سایزهای فرش 1200 شانه ساده را میتوانید با تماس با تلفن 03155681262 دریافت نمایید /

 

قیمت فرش های 1000 شانه گل برجسته  تراکم 3000 بافته شده با مدرن ترین ماشین الات HCIX2 که با استفاده از الیاف صددرصد اکریلیک درالون آلمان یافته شده است در سایز 12 متری 9.400.000 تومان و در سایز 9 متری 7.250.000 تومان همینطور در سایز 6 متری 4.800.000 تومان است .قیمت سایر سایزهای فرش 1000 شانه گل برجسته را میتوانید با تماس با تلفن 03155681262 دریافت نمایید /

 

قیمت فرش های 1000 شانه ساده  تراکم 3000 بافته شده با مدرن ترین ماشین الات HCIX2 که با استفاده از الیاف صددرصد اکریلیک درالون آلمان بافته شده  است در سایز 12 متری 9.500.000 تومان و در سایز 9 متری 7.400.000 تومان همینطور در سایز 6 متری  4.850.000 تومان است .قیمت سایر سایزهای فرش 1000 شانه ساده را میتوانید با تماس با تلفن 03155681262 دریافت نمایید /

 

قیمت فرش های 700 شانه گل برجسته  تراکم 2550 ده رنگ (اورجینال)  بافته شده با مدرن ترین ماشین الات HCPX2 که با استفاده از الیاف صددرصد اکریلیک درالون آلمان بافته شده است در سایز 12 متری 8.600.000 تومان و در سایز 9 متری 6.600.000 تومان همینطور در سایز 6 متری 4.400.000 تومان است .قیمت سایر سایزهای فرش 700 شانه گل برجسته را میتوانید با تماس با تلفن 03155681262 دریافت نمایید /

 

قیمت فرش های 700 شانه ساده  تراکم 2550 ده رنگ (اورجینال)  بافته شده با مدرن ترین ماشین الات HCPX2 که با استفاده از الیاف صددرصد اکریلیک درالون آلمان بافته شده است در سایز 12 متری 8.400.000 تومان و در سایز 9 متری 6.500.000 تومان همینطور در سایز 6 متری 4.300.000 تومان است .قیمت سایر سایزهای فرش 700 شانه ساده را میتوانید با تماس با تلفن 03155681262 دریافت نمایید /

 

قیمت فرش های 700 شانه ساده  تراکم 2550 هشت رنگ ( اورجینال ) بافته شده با مدرن ترین ماشین الات HCPX2 که با استفاده از الیاف صددرصد اکریلیک درالون آلمان بافته شده است در سایز 12 متری 8.300.000 تومان و در سایز 9 متری 6.400.000 تومان همینطور در سایز 6 متری 4.250.000 تومان است .قیمت سایر سایزهای فرش 700 شانه ساده را میتوانید با تماس با تلفن 03155681262 دریافت نمایید /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت فرش 1500 شانه  ، قیمت فرش 1200 شانه  ،  قیمت فرش 1000 شانه   ،  قیمت فرش 700 شانه 

 

 

 

کامبیز خدرایی

فرش قسطی دارین با حکمت کارت یا بدون حکمت کارت اقساط بیشتر باش بهتر

Captcha