تبلیغات
فرش کاشان |تولید تکمیل و عرضه مستقیم فرش ماشینی - فرش 1500 شانه تراکم 4500
تولید و عرضه مستقیم ،فرش ماشینی ( شهر فرش )
به زودی اولین فرش 1500 شانه تراکم 4500 توسط شرکت صنایع فرش کاشان کعرفی و عرضه خواهد شد .
در حال حاضر بالاترین تراکم و شانه 1200 با ترکم 3600 میباشد .

فرش 1500 شانه 
تراکم 4500