تولید و عرضه مستقیم ،فرش ماشینی ( شهر فرش )

1200 شانه تراکم 3600

تعداد گره در متر مربع: 1440000
تعداد رنگ : 8
تعداد سرنخ در متر مربع: 2880000
نخ تار: 100% پلی استر
ارتفاع خاب : 1±7 میلیمتر
نخ خاب: اکریلیک هیت ست
وزن هر مترمربع: 4 کیلوگرم
نخ پود: 100% پنبه
3×4 , 2.5×3.5 , 2×3 , 1.5×2.5 , 1×4 , 1×3 , 1×2 , 1×1.5  :ابعادفرش 1200 شانه قیطران طرح اسمان 
 فرش 1200 شانه قیطران طرح آسمان کرم
فرش 1200 شانه قیطران طرح آسمان لاجوردی 1200 شانه
 فرش 1200 شانه قیطران طرح آسمان سبز فرش 1200شانه قیطران طرح آسمان سرمه ای 


فرش 1200 شانه قیطران طرح آسمان نمای داخل منزل 


فرش 1200 شانه قیطران طرح فرشته آبی 


فرش 1200 شانه قیطران طرح فرشته کرم 


فرش 1200 شانه قیطران طرح فرشته لاجوردی 

 

فرش 1200 شانه قیطران طرح فرشته سرمه ای


فرش 1200 شانه قیطران طرح فرشته سوسنی ( بنفش )
فرش 1200 شانه قیطران طرح فرشته سبز


فرش 1200 شانه قیطران طرح فرشته نمای پهن شده داخل منزل 


فرش 1200 شانه قیطران طرح هما آبی فرش 1200 شانه قیطران طرح هما کرم 
فرش 1200 شانه قیطران طرح هما لاجوردی 
فرش 1200 شانه قیطران طرح هما سرمه ای 

فرش 1200 شانه قیطران طرح هما سوسنی (فرش رنگ بنفش )
فرش 1200 شانه قیطران طرح هما سبزفرش 1200 شانه قیطران طرح هما نمای پهن شده داخل منزل 


فرش 1200 شانه قیطران طرح لیدا آبی 
فرش 1200 شانه قیطران طرح لیدا کرم 
فرش 1200 شانه قیطران طرح لیدا سبز
فرش 1200 شانه قیطران طرح لیدا سرمه ای 
فرش 1200 شانه قیطران طرح لیدا سوسنی ( فرش رنگ بنفش )


فرش 1200 شانه قیطران طرح لیدا نمای پهن شده داخل منزل فرش 1200 شانه قیطران طرح راتا کرم 

فرش 1200 شانه قیطران طرح راتا لاجوردی فرش 1200 شانه قیطران طرح راتا سرمه ای فرش 1200 قیطران طرح راتا نمای پهن شده داخل منزل فرش قیطران طرح ساینا     فرش قیطران طرح پرنسز   فرش قیطران طرح روشنک