تولید و عرضه مستقیم ،فرش ماشینی ( شهر فرش )

 تلفن های مشاوره و ثبت سفارش

(09125961206 سید مصطفی حسینی)


شهر فرش

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح پرند آبی کاربنی

خرید این فرش

طرح بهزاد کاربنی

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح بهزاد آبی کاربنی

( خرید این فرش )

 

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح دلربا آبی کاربنی

( خرید این فرش )
طرح سارینا آبی کاربنی

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح سارینا سرمه ای

( خرید این فرش )
طرح فاخر کاربنی

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح فاخر سرمه ای

( خرید این فرش )